UWAGA ! Specjalna oferta odbioru odpadów elektronicznych do utylizacji dla klientów z woj. Śląskiego i Małopolskiego !!!Elektrozłom Sp. z.o.o. zajmuje się przetwarzaniem (odzyskiem i recyklingiem) odpadów elektrycznych i elektronicznych. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz najnowszymi dostępnymi technologiami ...
wiecej o firmie


Posiadacz odpadów lub wprowadzający sprzęt elektroniczny na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zadbać o wyeksploatowany sprzęt elektroniczny. Najlepiej zlecić to zadanie zakładowi przetwarzania. Przetwarzając zużyte urządzenia elektroniczne zawsze szukamy możliwie najlepszego rozwiązania zapewniając prawidłowy odzysk i recykling odpadów ...
wiecej o recyklingu

Odpady elektryczne i elektroniczne są jednymi z najbardziej złożonych odpadów z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę, odpowiednią technologię i doświadczenie. W zakładce "odpady" przedstawiamy zasady klasyfikacji oraz postępowania z niektórymi rodzajami odpadów elektronicznych ...
wiecej o odpadach


Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (transport, przetwarzanie, odzysk, recykling). Zapewniamy zgodne z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz prawem ochrony środowiska postępowanie z odpadami. Zadaniem Elektrozłom jest pomoc każdemu kto ma problem z odpadami elektronicznymi, starymi komputerami, sprzętem biurowym itp ...
wiecej o ofercieElektrozłom działa na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego zezwalającej na przetwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez GIOŚ. W zakładce "zezwolenia" można pobrać aktualne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami ...
wiecej o zezwoleniach