Podstawowym zadaniem Elektrozłom jest kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Posiadając wymagane w tego typu działalności zezwolenia zapewniamy Państwu zgodne z prawem ochrony środowiska postępowanie z odpadami.

Dysponujemy odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi.

Usługi podstawowe jakie świadczymy to:

 • przetwarzanie, odzysk i recykling odpadów,
 • odbiór odpadów z dowolnego miejsca w kraju,
 • ważenie odpadów na miejscu wagą elektroniczną,
 • załadunek za pomocą własnych pracowników,
 • transport odpadów do naszego zakładu,
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Karta Przekazania Odpadów oraz Protokół Przekazania Odpadów),
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za odpady w momencie odbioru,
 • bezpłatne doradztwo w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi.

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady elektryczne i elektroniczne oraz każdą ich ilość. Działamy na terenie całego kraju.

Na zlecenie dodatkowe zapewniamy:

 • demontaż odpadów wielkogabarytowych w miejscu odbioru,
 • dokumentację fotograficzną,
 • wystawianie certyfikatu recyklingu i odzysku odpadów,
 • zachowanie poufności danych znajdujących się na optycznych i magnetycznych nośnikach (umowa o dochowaniu tajemnicy informacji tajnych i niejawnych),
 • inne dodatkowe usługi.


Dewizą Elektrozłom jest pomóc każdemu kto ma problem związany odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Zapraszamy do kontaktu pracowników urzędów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich, którzy potrzebują doradztwa w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi.
Udzielimy bezpłatnej konsultacji oraz postaramy się wspólnie rozwiązać każdy problem.

Zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego. Podając orientacyjną ilość odpadów oraz miejsce odbioru przygotujemy ofertę specjalnie dostosowaną do Państwa potrzeb.