Decyzje i zezwolenia.

Działamy na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr: 2200/OS/2014 zezwalającej na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zbieranie i sortowanie baterii i akumulatorów.

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami posiadamy wpis do rejestru BDO jako zbierający, transportujący, przetwarzający oraz prowadzący działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego oraz baterii i akumulatorów pod nr rejestrowym: BDO 000014679.

Kopia wpisu do rejestru GIOŚ:Kopia decyzji Marszałka Województwa Śląskiego:

     

     

     

     

     

     

     

     

  


Pliki do pobrania:

elektrozlom decyzja (4,0 MB)     

elektrozlom transport (1,1 MB)     

wpis do GIOŚ (0,5 MB)