Elektrozłom sp. z o.o.

34-323 Ślemień ul. Spacerowa 1

zbieranie, przetwarzanie, odzysk i recykling odpadów elektronicznych

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach należy przede wszystkim stworzyć warunki, w których odpady nie będą powstawały lub będzie powstawało ich jak najmniej.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają i będą powstawały, co wiąże się postępem w technologii oraz szybkim starzeniem się urządzeń. Ilość odpadów elektronicznych jest coraz większa, a większość urządzeń skonstruowana jest z elementów zawierających substancje niebezpieczne. Dlatego powinniśmy zadbać aby odpady tego typu trafiły do odpowiednich punktów zbiórki, a następnie do zakładu przetwarzania gdzie zostaną poddane odzyskowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Podczas przetwarzania odpadów zostają z nich wyselekcjonowane zarówno frakcje materiałowe nadające się do recyklingu i ponownego ich wykorzystania (tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło, i inne) jak również elementy niebezpieczne dla środowiska, które należy poddać unieszkodliwieniu ( np. przełączniki i źródła światła zawierające rtęć, kondensatory elektrolityczne, tusze i tonery, i inne).

 

Zawsze szukamy możliwie najlepszego rozwiązania dla odpadów zapewniając w pierwszej kolejności jego odzysk.

Inaczej mówiąc, jeżeli dotyczy to urządzeń i sprzętu elektronicznego rozpoczynamy od:

Recyklingu pierwszego stopnia – czyli naprawa i regeneracja oraz przywrócenie do użytku zgodnego z pierwotnym przeznaczeniem. Procentowo jest to niewielki stopień przyjmowanych przez nas odpadów, gdyż odpady trafiające do nas w większości są przestarzałe lub nie nadające się do ponownego użycia.

Recykling drugiego stopnia – to ponowne wykorzystanie elementów bądź części urządzeń, w tym celu dokonuje się weryfikacji czy jest taka możliwość, a następnie kieruje do regeneracji lub naprawy.

Recykling trzeciego stopnia – to w zasadzie właściwy odzysk, czyli podjęcie działań prowadzących do odzyskania substancji, materiałów lub energii. Prawie cały strumień odpadów elektronicznych jest przekształcany właśnie w taki sposób. Efektem tego działania są różne rodzaje frakcji od zwykłych metali, metali kolorowych poprzez tworzywa sztuczne, gumę, drewno, szkło i wiele innych.

Odzyskane materiały i surowce przekazywane są do odbiorców końcowych, do różnego rodzaju wykorzystania w tym dalszego odzysku i recyklingu, odpady zawierające elementy niebezpieczne trafiają do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Staramy się proces przeprowadzać tak aby jak najwięcej sprzętu udało się skierować do ponownego wykorzystania, aby ostatecznie na składowiska odpadów trafiało jak najmniej odpadów.

Skontaktuj się z nami

Chętnie poznamy Ciebie, Twoją firmę i Twoje potrzeby

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.