Recykling zużytych baterii i akumulatorów

Poza odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmujemy się odbiorem, zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem różnego rodzaju baterii i akumulatorów.
Baterie i akumulatory odbieramy własnym transportem, przewozimy w odpowiednich pojemnikach, ważymy ( na miejscu lub u nas w zakładzie ), wystawiamy odpowiednią dokumentację ( KPO - karty przekazania odpadów ), potwierdzamy dokumenty w BDO.
Dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, warunkami technicznymi aby sprawnie i bezpiecznie realizować odbiór i recykling różnego rodzaju baterii i akumulatorów.Zapraszamy do wysłania zapytania ofertowego. Podając orientacyjną ilość wprowadzanych do sprzedaży rocznie baterii i akumulatorów przygotujemy ofertę specjalnie dostosowaną do Państwa potrzeb.
Pomagamy zrealizować obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.


Dz.U.2022.1113 Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 12 października 2023 r.

Art. 28. [Realizacja obowiązków wprowadzającego baterie lub akumulatory przez podmiot pośredniczący],

1. Wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki, o których mowa w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 1 i 6 lub art. 41 ust. 3, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego.

2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

3. Podmiot pośredniczący jest obowiązany posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.

4. Wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie lub akumulatory za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wprowadzający baterie lub akumulatory oraz podmiot pośredniczący są obowiązani przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.
Zajmujemy się zbiórką następujących rodzajów baterii i akumulatorów:

Klasyfikacja baterii zgodnie z Katalogiem odpadów:

16 06 01*  Baterie i akumulatory ołowiowe

 • głównie są to trzy rodzaje akumulatorów: kwasowe, żelowe oraz AGM [akumulatory AGM oraz akumulatory kwasowe ECM są przeznaczone przede wszystkim do pojazdów (np. z napędem hybrydowym wyposażonych w system start-stop oraz odzyskiwania energii ]
 • w informatyce IT akumulatory kwasowo-ołowiowe wykorzystuje się przede wszystkim w zasilaczach awaryjnych, urządzeniach typu UPS, budowlana – akumulatory AGM znajdują zastosowanie w urządzeniach inteligentnego budownictwa, jako źródła zasilające dla oznakowań dróg ewakuacyjnych.
 • w branży budowlanej akumulatory AGM montuje się w urządzeniach inteligentnego budownictwa oraz jako źródła zasilające dla oznakowań dróg ewakuacyjnych, itp.

16 06 02  Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 • Akumulatory stosowane na szeroką skalę urządzeniach przenośnych, modelach RC zdalnie sterowanych, modelarstwie, krótkofalarstwie i elektronarzędziach
 • ze względu na niewielkie pojemności i efekt "pamięci" obecnie prawie całkowicie wyparte przez ogniwa Ni-MH i litowo-polimerowe
 • w gospodarstwach domowych stosowane np. jako akumulatorki Ni-Cd w postaci paluszków AA [R6] itp

16 06 03*  Baterie zawierające rtęć

 • bardzo rzadko już spotykane głównie jako baterie guzikowe
 • w Europie, Stanach i Kanadzie wycofywane z produkcji i importu już w latach 90 tych
 • ze względu na swoją długą żywotność i stabilność napięcia były głównie stosowane w rozrusznikach serca, aparatach słuchowych
 • wykrywaczach metali, przyrządach elektronicznych i światłomierzach

16 06 04  Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 • najbardziej znane i popularne baterie jednorazowego użytku (bez możliwości ładowania) w którym jako elektrolit zastosowano roztwory alkaliczne (zasadowe)
 • powszechnie znane jako "paluszki" oznaczane symbolami LR6 (AA) oraz LR03 (AAA), LR14 (C), LR20, itp
 • dobrze sprawdzają się w przenośnych magnetofonach, przenośnych odtwarzaczach CD, latarkach, aparatach fotograficznych, elektronicznych notesach, telefonach bezprzewodowych, golarkach, pilotach itp.
16 06 05  Inne baterie i akumulatory

 • tutaj klasyfikujemy pozostałe baterie i akumulatory, które nie zostały ujęte w powyższych grupach, np
 • Li-Ion litowo -jonowe i Li-Po litowo polimerowe - najczęściej spotykane w elektronarzędziach, laptopach, telefonach, hulajnogach, rowerach elektrycznych oraz pojazdach i samochodach
 • Ni-MH niklowo-metalowo-wodorowe - stosowane przede wszystkim w małych akumulatorach, takich jak popularne paluszki typu AA lub AAA, elektronarzędziach oraz samochodach hybrydowych
 • LiFePO4 litowo-żelazowo-fosforanowe - zastosowanie jako źródło zasilania łodzi, jachtów, pojazdów rekreacyjnych i elektrycznych oraz magazynach prądu ( np. przy panelach fotowoltaicznych )
 • oraz zmieszane baterie i akumulatory ( z wyłączeniem zawierających substancje niebezpiecznie ), które dopiero przejdą proces sortowania20 01 33*  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 • zmieszane baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne, które dopiero przejdą proces sortowania

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 • zmieszane baterie i akumulatory ( z wyłączeniem zawierających substancje niebezpiecznie ), które dopiero przejdą proces sortowania