Niszczenie nośników danych

Poza odbiorem i utylizacją odpadów elektrycznych i elektronicznych mamy przyjemność zaproponować usługę fizycznego niszczenia dysków twardych w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych na nich danych. Usługa niszczenia może zostać zrealizowana u Państwa biurze na Państwa oczach.

W obecnych czasach, większość przechowywanych danych ( firmowych, osobowych, finansowych itp. )znajduje się na magnetycznych i optycznych nośnikach informacji . Ilość danych oraz postęp technologiczny zmusza do częstej wymiany nośników na większe i szybsze. Stare dyski twarde najczęściej przechowywane są w archiwach lub zajmują miejsce w magazynach. Czasem usuwane są z nich dane w sposób programowy poprzez formatowanie lub użycie specjalistycznego oprogramowania. Z doświadczenia wiadomo, że proste kasowanie informacji zawartych na dyskach jest mało skuteczne (słynne „lub czasopisma” na dysku rządowym), natomiast usuwanie danych specjalistycznym oprogramowaniem jest czasochłonne i kosztowne.

Dlatego proponujemy Państwu metodę fizycznego zniszczenia nośników uniemożliwiające odczytanie zawartych na nich danych. Specjalnie do tego celu zaprojektowaliśmy przenośne urządzenie, aby zniszczenia można było dokonać w lokalizacji wskazanej przez Państwa, przy obecności osób odpowiedzialnych aby nie było wątpliwości, że dyski zostały bezpowrotnie zniszczone. Podczas procedury możliwe jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz spisanie protokołu zniszczenia, na którym można umieścić numery seryjne dysków twardych.

Zgodnie z normą DIN 66399 poziom zniszczenia dysków twardych w kategorii H: dyski twarde z magnetycznymi nośnikami pamięci: poziom H3, na specjalne życzenie możemy dodatkowo zniszczyć talerze dysków w klasie H-4 powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2


podczas transportu nośników danych do naszego zakładu używamy specjalnych pojemników z możliwością plombowania:niszczymy dyski dyski twarde HDD u Państwa w firmie lub nas w zakładzie:


Szczegóły oferty:

  • – niszczenia dysków dokonujemy w miejscu wskazanym przez Państwa
  • – niszczenie odbywa się przy obecności osoby odpowiedzialnej z Państwa strony
  • – zniszczone dyski odbieramy i przekazujemy do recyklingu materiałowego
  • – na życzenie sporządzimy dokumentację fotograficzną (zdjęcie dysku przed i po zniszczeniu) lub filmową (materiał fotograficzny lub filmowy przekazujemy na płycie cd)
  • – dyski przeznaczone do zniszczenia można również dostarczyć do nas osobiście lub za pośrednictwem kuriera (zostaną poddane zniszczeniu zaraz po rozpakowaniu przesyłki, a procedura będzie zarejestrowana fotograficznie lub na filmie)

W celu przedstawienia dokładnej oferty cenowej prosimy o przesłanie informacji na temat ilości dysków przeznaczonych do zniszczenia oraz lokalizacji, w której będzie wykonana usługa.

Niszczenie dysków odbywa się w specjalnie do tego celu zaprojektowanym urządzeniu, które spełnia podstawowe zadanie: nieodwracalne uszkodzenie nośnika uniemożliwiające odczytanie danych, a jego konstrukcja i gabaryty pozwalają na przeprowadzenie operacji u Państwa. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną firmą w kraju świadczącą tego typu usługę. Uszkodzeniu ulega cały dysk łącznie z elektroniką, elementami mechanicznymi oraz talerzami. Nasza technologia pozwala na zniszczenie najbardziej popularnych nośników, czyli: twardych dysków 2.5 i 3.5 cala ATA, SATA oraz SCSI. W ciągu jednej godziny możemy zniszczyć od 150 do 180 nośników, pod warunkiem, że dyski są zgromadzone w jednym miejscu oraz nie jest sporządzania dokumentacja fotograficzna. Zniszczone dyski zostają przewiezione do naszego zakładu, gdzie następuje ich demontaż w celu odzyskania frakcji materiałowych z przeznaczeniem do recyklingu odpadów.


Proces niszczenia dysków twardych:

spisujemy numery seryjne, liczymy sztuki, przygotowujemy do niszczenia:

niszczymy dyski w specjalnie do tego celu zaprojektowanym przenośnym urządzeniu o nacisku ok 6 ton:


proces jest bezpieczny dla otoczenia, dzięki czemu usługę możemy wykonać u Państwa w biurze:


mimo sporej mocy niszczącej urządzenie zasilane jest prądem dostępnym w każdym gniazdku


poziom zniszczenia daje gwarancję, że Państwa ważne dane nie zostaną odczytane i wykorzystane:


Niszczenie dysków SSD:

spisujemy numery seryjne:

liczymy sztuki:


przygotowujemy do niszczenia:


niszczymy w naszej duże niszczarce przemysłowej:


poziom zniszczenia daje gwarancję, że Państwa ważne dane nie zostaną odczytane i wykorzystane:


Niszczenie płyt CD i DVD - optyczne nośniki informacji:

płyty przed zniszczeniem:

płyty po zniszczeniuL