Zakład Przetwarzania i Odzysku Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych

Elektrozłom Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania i Odzysku Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych powstał w 2006 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Recycling System Zakład Przetwarzania i Odzysku Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych s.c. Elektrozłom kontynuuje działania zapoczątkowane przez Recycling System.


Od lat specjalizujemy się w zbiórce i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektronicznego. Działamy zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami oraz z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.

Najnowsza technologia i nowoczesne rozwiązania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży zapewniamy szybki kontakt, wysoką jakość obsługi, odpowiedzialne postępowanie z odpadami oraz technologię przetwarzania zapewniającą możliwie jak największy poziom odzysku i recyklingu.

Podstawą prawną prowadzenia naszej działalności są zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, magazynowe oraz sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania usług. Jako nieliczni w kraju dysponujemy technologią pozwalającą na przetwarzanie monitorów i telewizorów włącznie z odzyskiem szkła kineskopowego spełniającą wszystkie niezbędne wymagania potwierdzone certyfikatami Unii Europejskiej odnośnie jakości i bezpieczeństwa pracy.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy, gwarantując solidną i profesjonalną obsługę, jak również korzystne ceny i dogodne warunki płatności.

Dewizą Elektrozłom jest pomóc każdemu kto ma problem związany odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Zapraszamy do kontaktu pracowników urzędów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich, którzy potrzebują doradztwa w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi. Udzielimy bezpłatnej konsultacji oraz postaramy się wspólnie rozwiązać każdy problem. Zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego. Podając orientacyjną ilość odpadów oraz miejsce odbioru przygotujemy ofertę specjalnie dostosowaną do Państwa potrzeb.