Frequently Asked Questions (FAQ)

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Elektrozłom Sp. z.o.o. Zakład Przerobu i Odzysku Odpadów Elektronicznych znajduje się w Andrychowie w woj. Małopolskim, stworzony został przez ludzi z wykształceniem kierunkowym w zakresie zarządzania i gospodarki odpadami oraz na bazie wcześniejszych doświadczeń i niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

Zajmujemy się utylizacją odpadów elektronicznych i elektrycznych, czyli tak naprawdę przerobem, odzyskiem i recyklingiem tych odpadów. Ponieważ w ustawie o odpadach nie występuje termin utylizacja – lecz jest stosowany potocznie odnośnie różnego rodzaju odpadów, również czasem posługujemy się tym terminem.

Aby odebrać odpady od Państwa należy wysłać do nas zlecenie w formie pisemnej faksem, emailem lub korzystając z gotowego formularza zlecenia. W zleceniu proszę podać miejsce odbioru, opis odpadów wraz z orientacyjną ilością, sugerowany termin odbioru oraz dane osoby kontaktowej. Po otrzymaniu zlecenia kontaktujemy się w celu ustalania szczegółów odbioru.

Tak, po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu terminu odbierzemy odpady własnym transportem, zważymy na miejscu, załadujemy i wystawimy potrzebne dokumenty.

Oczywiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu można dostarczyć odpady do naszego zakładu. Pomożemy rozładować, zważyć oraz wypiszemy niezbędną dokumentację.

Nie, w zakres ceny podstawowej wchodzi: załadunek, ważenie, transport, utylizacja i wystawienie potrzebnej dokumentacji.

Odpady elektryczne i elektroniczne to w zasadzie wszystkie urządzenia, maszyny oraz sprzęt wycofany z eksploatacji, uszkodzony lub po prostu przestarzały, który wykorzystywał do swojego działania zasilanie elektryczne z sieci elektrycznej, energetycznej, baterii lub akumulatorów. Czyli najprościej mówiąc jest to urządzenie przez które przepływał kiedyś prąd.

Wytwórcą odpadów elektronicznych może być każdy począwszy od użytkownika domowego sprzętu elektronicznego, RTV, AGD, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa użytkujące elektroniczny sprzęt biurowy, komputery, sklepy, banki, urzędy pocztowe, urzędy państwowe, szkoły, uczelnie, skończywszy na wielkich koncernach, zakładach przemysłowych itp.

Nie, staramy się służyć pomocą w zagospodarowaniu każdego rodzaju odpadów. Jeżeli będzie taka potrzeba odbierzemy również inne odpady lub zrobi to za nas inna współpracująca z nami firma.

Nie, przekazujemy te odpady właściwym odbiorcom do recyklingu, odzysku, unieszkodliwienia bądź składowania.

zgodnie z encyklopedia PWN jest to wykorzystanie surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, itp. (…)

zgodnie z ustawą o odpadach są to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

zgodnie z ustawą o odpadach jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

zgodnie z ustawą o odpadach jest to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (…).

zgodnie z ustawą o odpadach jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.