Zezwolenia

Wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami posiadamy wpis do rejestru BDO jako zbierający, transportujący, przetwarzający oraz prowadzący działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego oraz baterii i akumulatorów pod nr rejestrowym: BDO 000014679.

Wpis można znaleźć pod adresem: rejestr BDO wpisując w wyszukiwarkę nasz nr: 000014679Pozwolenie Marszałka Województwa Śląskiego

Działamy na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr: 2200/OS/2014 zezwalającej na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zbieranie i sortowanie baterii i akumulatorów.

Kopia decyzji Marszałka Województwa Śląskiego:

Decyzja 2200/os/2014

Decyzja 1581/os/2015

Decyzja 1397/os/2018