Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach należy przede wszystkim stworzyć warunki, w których odpady nie będą powstawały lub będzie powstawało ich jak najmniej.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają i będą powstawały, co wiąże się postępem w technologii oraz szybkim starzeniem się urządzeń. Ilość odpadów elektronicznych jest coraz większa, a większość urządzeń skonstruowana jest z elementów zawierających substancje niebezpieczne. Dlatego powinniśmy zadbać aby odpady tego typu trafiły do odpowiednich punktów zbiórki, a następnie do zakładu przetwarzania gdzie zostaną poddane odzyskowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Podczas przetwarzania odpadów zostają z nich wyselekcjonowane zarówno frakcje materiałowe nadające się do recyklingu i ponownego ich wykorzystania (tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło, i inne) jak również elementy niebezpieczne dla środowiska, które należy poddać unieszkodliwieniu ( np. przełączniki i źródła światła zawierające rtęć, kondensatory elektrolityczne, tusze i tonery, i inne).


Zawsze szukamy możliwie najlepszego rozwiązania dla odpadów zapewniając w pierwszej kolejności jego odzysk.

Inaczej mówiąc, jeżeli dotyczy to urządzeń i sprzętu elektronicznego rozpoczynamy od:

  • Recyklingu pierwszego stopnia – czyli naprawa i regeneracja oraz przywrócenie do użytku zgodnego z pierwotnym przeznaczeniem. Procentowo jest to niewielki stopień przyjmowanych przez nas odpadów, gdyż odpady trafiające do nas w większości są przestarzałe lub nie nadające się do ponownego użycia.
  • Recykling drugiego stopnia – to ponowne wykorzystanie elementów bądź części urządzeń, w tym celu dokonuje się weryfikacji czy jest taka możliwość, a następnie kieruje do regeneracji lub naprawy.
  • Recykling trzeciego stopnia – to w zasadzie właściwy odzysk, czyli podjęcie działań prowadzących do odzyskania substancji, materiałów lub energii. Prawie cały strumień odpadów elektronicznych jest przekształcany właśnie w taki sposób. Efektem tego działania są różne rodzaje frakcji od zwykłych metali, metali kolorowych poprzez tworzywa sztuczne, gumę, drewno, szkło i wiele innych.

Odzyskane materiały i surowce przekazywane są do odbiorców końcowych, do różnego rodzaju wykorzystania w tym dalszego odzysku i recyklingu, odpady zawierające elementy niebezpieczne trafiają do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Staramy się proces przeprowadzać tak aby jak najwięcej sprzętu udało się skierować do ponownego wykorzystania, aby ostatecznie na składowiska odpadów trafiało jak najmniej odpadów.

Dewizą Elektrozłom jest pomóc każdemu kto ma problem związany odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Zapraszamy do kontaktu pracowników urzędów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich, którzy potrzebują doradztwa w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi. Udzielimy bezpłatnej konsultacji oraz postaramy się wspólnie rozwiązać każdy problem. Zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego. Podając orientacyjną ilość odpadów oraz miejsce odbioru przygotujemy ofertę specjalnie dostosowaną do Państwa potrzeb.