Recykling zużytych baterii

Z pewnością nie raz spotkałeś się z pojemnikami na zużyte baterie. Można je znaleźć w wielu miejscach, takich jak supermarkety, sklepy, a nawet szkoły. Są to miejsca, w które możesz przynieść niedziałające baterie, które zostaną odpowiednio zutylizowane. Warto pamiętać, że są to odpady elektryczne, które są realnym zagrożeniem dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Właśnie dlatego tak ważny jest recykling baterii litowo-jonowych.

Recykling baterii i akumulatorów - dlaczego nie powinno się składować takich odpadów?

Polska to zdecydowany lider na rynku produkcji baterii. Szacuje się, że może być to nawet 400 milionów sztuk z czego nawet 80% to baterie jednorazowe. Jest to znak, że ponad 100 tysięcy ton odpadów pozostaje źródłem zanieczyszczenia naszej planety. Każda pojedyncza bateria, a także sprzęt, który je posiada to źródła metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, nikiel oraz cynk. Są to składniki, które nie podlegają rozkładowi, a ich obecność w środowisku jest niezwykle szkodliwa. Mangan i lit, które są obecne w składzie baterii zagrażają życiu wielu organizmów, a także przyczyniają się do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz zbiornikowych.

Magazynowanie zużytych baterii może być tragiczne w skutkach dla naszego zdrowia. Wydobycie się szkodliwych związków i substancji może prowadzić do obrzęku płuc i mózgu, a także do uszkodzeń skóry, nerek czy wątroby. Właśnie dlatego recykling to proces, który może uratować nie tylko planetę, ale też zdrowie ludzkie. Warto przestrzegać norm Unii Europejskiej i korzystać z odzyskiwania surowców.

Utylizacja baterii i akumulatorów - jakie korzyści przynosi?

Prawidłowy odzysk i recykling akumulatorów i baterii daje szansę na ponowne wykorzystywanie aż do 99,5% wszystkich składników baterii. Proces recyklingu pozwala na odzyskanie surowców w postaci smoły, krzemionki, papieru, plastiku, żelaza, a także metali nieżelaznych, takich jak glin, miedź, kobalt czy kadm. Te cenne surowce mogą z powodzeniem zostać wykorzystane ponownie. Elementy poddawane recyklingowi mogą zostać przetworzone i użyte do produkcji m.in. rur, drutów, prętów. Selektywna zbiórka odpadów i ich ponowny użytek pozwala skutecznie chronić środowiska naturalne, a także oszczędzać środki finansowe. Recykling baterii litowo jonowych to zysk dla świata i ludzi.

Utylizacja baterii litowo jonowych. Jak prawidłowo korzystać z metod recyklingu?

Zużyte baterie należy wyrzucać do odpowiednich kontenerów, które przeznaczone są do ich bezpiecznego składowania. Pod żadnym pozorem nie powinno się ich umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne czy w śmietnikach z tworzyw sztucznych. Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci opadów czy wysokich temperatur mogą prowadzić do wymycia odpadów niebezpiecznych. W konsekwencji dochodzi do skażenia gleby i wód gruntowych.

Rozładowane baterie można też przekazać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Można tam dostarczyć każdy typ baterii oraz dowolną ilość odpadów tego typu. Niemal całkowity odzysk zawartych w nich związków jest możliwy, a obieg zamknięty pozostaje nienaruszony. Baterie są składowane w bezpiecznym, suchym miejscu w oczekiwaniu na odzysk metali i przygotowania do ponownego użycia.

Jeżeli chcesz pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci baterii i zużytych akumulatorów możesz zgłosić się do najbliższego sklepu lub supermarketu. Są to miejsca, w których masz szansę oddać zużyte baterie, które następnie zostaną przekazane do ponownego wykorzystania. Warto też pamiętać, że każda placówka, która prowadzi sprzedaż baterii ma także obowiązek ich ponownego przyjęcia.

Baterie litowo jonowe recykling w naszej ofercie!

Nasza firma zajmuje się odbiorem i odzyskiem sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W naszej ofercie znajduje się też zarówno utylizacja odpadów elektronicznych jak i utylizacja baterii i akumulatorów. Zrównoważona segregacja i recykling to niezwykle ważne rzecz dla naszej planety, dlatego nasza działalność dokłada wszelkich starań, aby swoje zadania wykonywać jak najlepiej. Zbiórka i recykling wycofanych z eksploatacji baterii może w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, dlatego zdecydowanie warto korzystać z naszych usług. Dzięki naszej pracy powstają liczne magazyny energii, następuje separacja i podział frakcji, wykorzystywane jest paliwo alternatywne, a także ogranicza się emisja szkodliwych substancji. Z tego powodu zużyte baterie recykling jest tak ważny. 

Sprawdź także inne oferty takie jak utylizacja monitorów, oraz utylizacja drukarek

.